Our History

Ngày 23 tháng 3

Thống Đốc Inslee thông báo lệnh "Ở Nhà, Giữ Sức Khỏe"

01
02

Tháng 4

Ngân phiếu hỗ trợ bắt đầu đến với các hộ gia đình nhưng ngoại trừ hàng trăm nghìn người ở WA vì tình trạng nhập cư

Ngày 8 tháng 4

Ngày 8 tháng 4: Tổ chức Washington Dream Coalition và các đối tác khởi động quỹ cứu trợ người nhập cư COVID-19 cho người dân thường, quyên góp được hơn $6,2 triệu cho những người nhập cư không có giấy tờ

03
04

Ngày 30 tháng 4

Ngày 30 tháng 4: Liên minh Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington được thành lập để thúc đẩy hoạt động cứu trợ do tiểu bang tài trợ

Tháng 5

Nông nhân đình công ở Yakima để phản đối điều kiện làm việc COVID-19

05
06

Ngày 18 tháng 6

Thống Đốc Inslee tổ chức họp báo chung với các thành viên của Washington Dream Coalition và Washington Census Alliance

Ngày 23 tháng 6:

Thống Đốc Inslee thông báo cam kết về quỹ cứu trợ công nhân không có giấy tờ

07
08

Ngày 10 tháng 8

Thống Đốc Inslee công bố quỹ $40 triệu

Ngày 21 tháng 10

Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington khởi đầu

09
Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Contact Us
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services