Câu Hỏi Thường Gặp

Bạn có một câu hỏi chưa được trả lời ở đây? Gửi thư điện tử cho chúng tôi. relief@immigrantreliefwa.org

Tôi cần tài liệu gì để nộp đơn?

Trước khi nộp đơn, bạn sẽ cần thu thập một số tài liệu để chứng minh danh tính và nơi cư trú của bạn ở Tiểu Bang Washington. Ví dụ, bạn có thể cung cấp bản sao thẻ căn cước tiểu bang, bằng lái xe, hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích có tên và địa chỉ của bạn. Bạn có thể xem bảng dưới đây có danh sách đầy đủ các tài liệu được chấp nhận.

Đây là các tài liệu mà bạn có thể sử dụng trong đơn của mình để chứng minh danh tính và nơi cư trú của bạn tại Tiểu Bang Washington. Hãy đảm bảo rằng bạn có một bản sao rõ ràng của:

 • Một tài liệu từ Danh Sách A, hoặc
 • Một tài liệu từ cả Danh Sách B và Danh Sách C


Danh Sách A: Tài Liệu Cư Trú & Nhận Dạng


Danh Sách B: Tài Liệu Nhận Dạng


Danh Sách C: Tài Liệu Cư Trú

 •  Thẻ Căn Cước của Tiểu Bang Washington ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ ở tiểu bang Washington
 • Bằng Lái của Tiểu Bang Washington ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ ở tiểu bang Washington
 • Thẻ học sinh hiện hành của một trường tọa lạc ở tiểu bang Washington
 • Bất kỳ hóa đơn dịch vụ tiện ích nào ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ ở tiểu bang Washington của bạn
 • Hóa đơn điện thoại di động hoặc hóa đơn internet ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ ở tiểu bang Washington của bạn
 • Bản khai bảo hiểm ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ ở tiểu bang Washington của bạn
 • Bảng sao kê ngân hàng ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ ở tiểu bang Washington của bạn
 • Tờ khai thuế năm 2019 ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ ở tiểu bang Washington của bạn
 • Cuống phiếu lương từ chủ sử dụng lao động ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ cư trú ở tiểu bang Washington của bạn
 • Biên lai thuế ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ ở tiểu bang Washington của bạn
 • Thẻ học sinh của bất kỳ trường học nào
 • Hộ chiếu từ bất kỳ quốc gia nào
 • Thẻ lãnh sự
 • Giấy khai sinh
 • Bằng Lái Quốc tế
 • Thẻ tàu điện ngầm có ảnh
Thư* đã ký và ghi ngày ghi rõ tên đầy đủ và số điện thoại của người viết thư từ các pháp nhân sau:
 • Chủ nhà xác nhận nơi cư trú tại WA
 • Một đại diện từ nơi thờ phụng của bạn xác nhận nơi cư trú tại WA

Ai có thể nộp đơn?

Để nộp đơn xin quỹ cứu trợ, bạn phải: 

 • Sống ở Washington
 • Bạn phải được ít nhất 18 tuổi
 • Bạn phải đã bị ảnh hưởng nặng do đại dịch (như mất việc, bị nhiễm vi rút, hoặc chăm sóc một thành viên gia đình bị nhiễm vi rút) 
 • Bạn không hội đủ điều kiện nhận quỹ trợ giúp liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp do tình trạng nhập cư. Người tị nạn, người xin tị nạn, người di cư COFA, và người nộp đơn DACA không hội đủ điều kiện nhận quỹ này vì thường thì họ có thể nhận quỹ liên bang và trợ cấp thất nghiệp.
 • Hộ gia đình của bạn phải có thu nhập thấp. Điều này có nghĩa là hộ gia đình của bạn có thu nhập hàng năm dưới 250% mức nghèo liên bang.

Nhiều người trong hộ gia đình của tôi có thể nộp đơn không?

Có, tất cả mọi người trong hộ gia đình của bạn hội đủ điều kiện nhận quỹ này và trên 18 tuổi đều có thể nộp đơn. Mỗi người phải hoàn thành đơn xin cá nhân của bản thân.

Cách nộp đơn?

Bạn có thể nộp đơn trực tuyến hoặc qua điện thoại. Cả hai lựa chọn đều có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Ngày cuối cùng để nộp đơn là ngày 15 tháng 5: tuy nhiên, nếu hết quỹ trước đó, thời gian nhận đơn có thể kết thúc sớm - vì vậy bạn nên nộp đơn ngay bây giờ! Bạn chỉ nên nộp đơn xin quỹ này một lần: không nên nộp đơn nhiều lần.

Để nộp đơn trực tuyến:

Vào www.apply.immigrantreliefwa.org. Bạn có thể nộp đơn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, hoặc tiếng Hàn. Đơn này có trên một chương trình tên là Submittable. Để bắt đầu làm đơn, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên Submittable. Quy trình này sẽ yêu cầu bạn nhập địa chỉ email của mình và tạo mật khẩu. Hãy nhớ ghi lại địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để tạo tài khoản sao cho bạn không quên.

Trong đơn, bạn sẽ điền trả lời cho các câu hỏi và sẽ được yêu cầu tải lên một số tài liệu để xác minh danh tính và nơi cư trú của bạn. Sẽ cần từ ​​20 phút đến một giờ để hoàn thành đơn. 

Để được trợ giúp nộp đơn qua điện thoại:

Gọi đường dây nóng WAISN theo số 1-844-724-3737 (làm việc hàng ngày, 6 giờ sáng – 9 giờ tối). Trước khi bạn gọi, vui lòng thu thập các tài liệu cần thiết để xác minh danh tính và nơi cư trú. Thông dịch viên có sẵn trong nhiều ngôn ngữ để trợ giúp bạn qua điện thoại. Xin lưu ý rằng có khả năng phải chờ máy vì chúng tôi dự kiến sẽ tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi.

Sau khi bạn nộp đơn xong:

Sau khi nộp đơn, bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Email này sẽ có mã số đơn duy nhất của bạn: xin đừng quên ghi lại số này. Nếu bạn cần đặt câu hỏi về đơn của mình sau này, bạn sẽ cần biết mã số đơn này.

Bạn sẽ tiếp tục nhận được thông tin cập nhật về đơn của mình qua email và tin nhắn. Bạn sẽ được thông báo nếu đơn của bạn được chấp nhận trước ngày 15 tháng 6, và khoản thanh toán của bạn sẽ được gửi trước ngày 30 tháng 6 (mặc dù có thể cần 2-3 tuần để gửi qua bưu điện đến nơi).

Quỹ của chúng tôi có hạn, vì vậy không phải ai nộp đơn cũng có thể nhận được cứu trợ tại thời điểm này. 

Có giới hạn thu nhập không?

Hộ gia đình của bạn phải có thu nhập thấp. Điều này có nghĩa là hộ gia đình của bạn có thu nhập hàng năm dưới 250% mức nghèo liên bang. Thu nhập tối đa để đủ tiêu chuẩn nhận quỹ này phụ thuộc vào số người trong hộ gia đình của bạn. 

 • Nếu có người sống cùng bạn và phụ thuộc vào thu nhập của bạn (bạn thanh toán hóa đơn của họ và hỗ trợ họ), người đó là người trong hộ gia đình của bạn. Ví dụ, nếu bạn hỗ trợ về tài chính cho một đứa trẻ hoặc ông/bà sống cùng bạn, họ được tính là người trong hộ gia đình của bạn.
 • Nếu có nhiều người đi làm hỗ trợ người phụ thuộc, các khoản thu nhập đó cộng lại sẽ tạo thành tổng thu nhập hộ gia đình của bạn. Ví dụ, nếu bạn kiếm được $12.000 và vợ/chồng của bạn kiếm được $18.000 thì tổng thu nhập hộ gia đình của bạn là $30.000.
 • Nếu những người khác sống trong nhà của bạn, nhưng họ độc lập về tài chính (họ tự thanh toán hóa đơn của họ) thì họ không được tính là người trong hộ gia đình của bạn.

Bạn có thể xem giới hạn thu nhập hàng năm bên dưới:

Số người trong hộ gia đình
Giới hạn thu nhập hàng năm
Thu nhập trung bình hàng tháng
1
$31,900
$2,658
2
$43,100
$3,592
3
$54,300
$4,525
4
$65,500
$5,458
5
$76,700
$6,392
6
$87,900
$7,325
7
$99,100
$8,258
8
$110,300
$9,192

Submittable là gì?

Submittable là một công ty cung cấp dịch vụ làm đơn cho các chương trình như chương trình này. Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế của Tiểu Bang Washington và Scholarship Junkies hợp tác với Submittable để quản lý quy trình làm đơn và phân phối quỹ cứu trợ.  Scholarship Junkies sẽ xem xét và xử lý tất cả thông tin cá nhân.

Nếu bạn hiện không có tài khoản Submittable, bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản trước khi truy cập biểu mẫu. Bạn sẽ cần nhập địa chỉ email và tạo mật khẩu: xin nhớ ghi lại mật khẩu sao cho bạn không quên sau này. Submittable đề nghị sử dụng Google Chrome, Mozilla Firefox, hoặc Apple Safari làm trình duyệt. Internet Explorer không được hỗ trợ. 

Nếu tôi đã nhận quỹ cứu trợ lần trước, tôi có thể nộp đơn lại không?

Có! Nếu bạn nộp đơn xin Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 WA vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm ngoái, bạn có thể nộp đơn lại để xin quỹ cứu trợ thêm, cho dù lần trước bạn có nhận được quỹ cứu trợ hay không. Nếu bạn nhận quỹ cứu trợ trước đây thì khả năng lại được nhận quỹ cứu trợ của bạn bây giờ cũng không bị ảnh hưởng.

Tôi là người tị nạn, người xin tị nạn, người di cư COFA hoặc người nhận DACA. Tôi có hội đủ điều kiện nhận quỹ này không?

Thường thì là không. Người tị nạn, người xin tị nạn và người nhận DACA có giấy phép lao động và có thể nhận trợ cấp thất nghiệp nên họ không hội đủ điều kiện nhận quỹ này.

Bằng cách nào, và khi nào tôi có thể nhận được $1000?

Khoản thanh toán này sẽ được gửi qua bưu điện đến bạn dưới dạng séc, thẻ quà tặng (Visa hoặc Mastercard), hoặc ACH (khoản tiền gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn). Bạn sẽ được thông báo nếu đơn của bạn được chấp nhận trước ngày 15 tháng 6, và khoản thanh toán của bạn sẽ được gửi trước ngày 30 tháng 6 (mặc dù có thể cần 2-3 tuần để gửi qua bưu điện đến nơi).

Tôi có thể yêu cầu gửi khoản thanh toán đến một địa chỉ khác với địa chỉ cư trú của tôi không?

Có. Địa chỉ cư trú được sử dụng để chứng minh nơi cư trú ở tiểu bang Washington, nhưng địa chỉ gửi thư của bạn có thể là hòm thư bưu điện, hoặc bất kỳ địa chỉ nào mà bạn nhận thư và/hoặc cảm thấy thuận tiện hơn để nhận thư.

Tôi nên làm gì nếu gặp vấn đề kỹ thuật hoặc có thắc mắc về tình trạng đơn xin của mình?

KHÔNG nộp đơn mới: quan trọng là bạn chỉ nộp đơn cho bản thân một lần. Nếu gặp vấn đề kỹ thuật hoặc có thắc mắc về tình trạng đơn xin hoặc khoản thanh toán của mình, bạn có thể nhắn tin đến số (253) 201-7867 (chỉ tin nhắn văn bản, không gọi điện thoại). Nhắn mã số đơn của bạn và tên đầy đủ của người nộp đơn. Chúng tôi sẽ yêu cầu thêm thông tin nếu cần để tra cứu tình trạng đơn xin của bạn, nhưng nếu bạn nhắn cả số điện thoại, địa chỉ cư trú, địa chỉ gửi thư, và email trên đơn thì sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều.


Bạn cũng có thể gọi Đường Dây Nóng WAISN theo số 1-844-724-3737. Họ có thể kiểm tra tình trạng đơn xin của bạn, hoặc yêu cầu cấp lại khoản thanh toán.

Thông tin của tôi có an toàn không?

Thông tin cá nhân sẽ không bao giờ được chia sẻ tự nguyện với chính phủ, ICE, cơ quan thực thi pháp luật, chủ nhà, chủ sử dụng lao động của bạn, hoặc bất kỳ ai khác. Tất cả thông tin được lưu trữ bảo mật ở định dạng mã hóa sao cho không thể truy cập được.

Quỹ này được quản lý như thế nào?

Quỹ này được các tổ chức cộng đồng do người nhập cư lãnh đạo ở Washington, cũng chính là những người kêu gọi thành lập quỹ, quản lý. Quỹ được Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế của Tiểu Bang Washington hỗ trợ và cung cấp tiền. Chính phủ không xét duyệt đơn và không xem bất kỳ thông tin cá nhân nào.


Các tổ chức cộng đồng do người nhập cư lãnh đạo trên toàn tiểu bang đang hợp tác với văn phòng Thống đốc và Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế của Tiểu Bang Washington, Quỹ Pháp Lý của Washington để tạo ra quỹ này. Mặc dù Tiểu Bang Washington cung cấp tiền và giám sát, Tiểu Bang không xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào.


Các tổ chức cộng đồng phụ trách quỹ này đặt ra các tiêu chí, xử lý đơn, phân phối tiền, và bảo vệ thông tin cá nhân. Các tổ chức cộng đồng quản lý quỹ là:

 • Dịch Vụ Tư Vấn và Giới Thiệu Châu Á (Asian Counseling and Referral Service)
 • Colectiva Legal del Pueblo
 • Trung Tâm Việc Làm Công Bằng (Fair Work Center)
 • Dự Án Quyền của Người Nhập Cư Vùng Tây Bắc (Northwest Immigrants Rights Project)
 • Nuestra Casa
 • OneAmerica 
 • Raiz of Planned Parenthood
 • Scholarship Junkies
 • Liên Minh Điều Tra Dân Số Washington (Washington Census Alliance)
 • Washington Dream Coalition
 • Mạng Lưới Đoàn Kết Người Nhập Cư Washington (Washington Immigrant Solidarity Network)


Tất cả các tổ chức liên quan đến quỹ này đã làm việc trong nhiều năm với các cộng đồng người nhập cư, bao gồm công nhân nông trại không được phục vụ thích đáng, người lao động lương thấp, và người nhập cư là người Da Đen, người Bản Địa, LGBTQIA2+, người khuyết tật, và nhiều nhóm khác. Các tổ chức này đều cam kết đấu tranh vì hạnh phúc và quyền riêng tư của cộng đồng nhập cư.

Liệu tiền từ quỹ này có ngăn tôi nhận thị thực hoặc thẻ xanh trong tương lai vì quy tắc gánh nặng công cộng không?

Không. Hỗ trợ từ quỹ này được coi là cứu trợ thảm họa một lần và không được xem xét theo quy tắc gánh nặng công cộng. Nhận hỗ trợ từ quỹ này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng nhận thẻ xanh của bạn.

Tôi có phải trả lại số tiền này không? Số tiền này có ảnh hưởng đến thuế của tôi không?

Không, tất cả các khoản thanh toán được thực hiện dưới dạng trợ cấp và được phân loại là cứu trợ thảm họa theo IRS và không được tính vào thu nhập chịu thuế.How much can I receive through this fund?

You can apply to receive a one-time direct payment of $1,000 per person, with a maximum of $3,000 per household. You can receive the money as a check or gift card (Visa).

Do I have to pay this money back? Will this impact my taxes?

No, all payments are made as grants and classified as disaster relief under the IRS and should not be included as taxable income.

Can multiple people in my household apply?

Yes, everyone in your household who is eligible for the fund and is over 18 can apply. Each person must complete their own individual application. No more than 3 people per household will receive funding (maximum of $3000 per household).

Is this different from the Seattle relief fund?

Yes. The Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants is for people living in Seattle. The Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund is for anyone in Washington. If you live in Seattle, you can apply for both funds.

Who can apply?

To apply for the relief fund, you must:

 • Live in Washington
 • Be at least 18 years old
 • Have been been significantly affected by the pandemic (such as losing work, contracting the virus, or caring for a family member who contracted the virus) 
 • Not be eligible to receive federal stimulus funds or unemployment insurance because of immigration status

Applications will be accepted on a first come, first served basis since the total fund is limited. We will prioritize those in greatest need.

How do I apply?

You can apply in: Chinese, English, French, Garifuna, Hindi, Korean, Somali, Spanish, Swahili, Tagalog/Filipino, or 
Vietnamese.

Before you apply, you should:

 1. Gather your required identity and residency documentation. You can review the list of approved materials below.
 2. Calculate your household’s  average monthly income.
 3. Click the “Apply” button then navigate to the “Register” button and create a Survey MonkeyApply Account. A few minutes after you sign up you will get an email to verify your account. Please make sure you verify your account.
 4. Complete all of the application questions. This may take some time. You can save your application and come back at any time.
 5. Once you are finished with your application find the large green “SUBMIT” button to send in your application.

After you apply, please make sure to check your email inbox or the junk email folder for your confirmation. You will also get a text message confirmation the day you submit your application. You may log back in and check the status to see if your application is being reviewed and if you are awarded the funding. Please only submit your application one time.

If you don’t want to complete the application online, you can print the application here and mail it to P.O. Box #84327, Seattle WA 98124.

If you get stuck, click here, or call 1-844-724-3737 for help with your application. Support is available in multiple languages.

After you apply, you’ll receive updates about your application by email and text. You’ll be notified if your application is accepted within 3 weeks of applying. If your application is accepted, you’ll receive payment within 2 weeks after that.

Our funds are limited, so not everyone who applies will be able to receive aid at this time.

What documents do I need to apply?

These are the documents that you can use in your application to prove your identity and your residency in Washington State. Please make sure that you have a clear copy of either:

 1. One item from List A, or
 2. One item from both List B and List C


List A: Residency & Identity Documents


List B: Identity Documents


List C: Residency Documents

 •  Washington State Identification Card showing full name and Washington state address
 • Washington State Driver’s License showing full name and Washington state address
 • Current student identification card from a school located in Washington state
 • Any utility bill showing your full name and Washington state address
 • Cell phone bill or internet bill showing your full name and Washington state address
 • Insurance statement showing your full name and Washington state address
 • Bank statement showing your full name and Washington state  address
 • 2019 tax return showing your full name and Washington state  address
 • Paystub from employer showing your full name and your Washington state  residency address
 • Rent receipt showing your full name and Washington state address
 • Student identification card from any school
 • Passport from any country
 • Consulate card
 • Birth certificate
 • International Driver’s License
 • Metro card with photo 
Signed and dated letter* stating the full name and phone number of the person writing the letter from the following entities:
 • Landlord acknowledging WA residency
 • A representative from your place of worship acknowledging WA residency

*You may use this letter template for this application. 

Is my information safe?

Personal information will never be voluntarily shared with the government, ICE, law enforcement, your landlord, your employer, or anyone else. All information is stored securely in an encrypted format so it can’t be accessed.

According to our contract with the Washington State Department of Social and Health Services, the only people with access to an applicant’s personal information are Scholarship Junkies (the community organization that manages the fund), Fair Work Center, and Seattle Credit Union (that distributes money). We will not share your information with anyone else. But if there is a legal subpoena, we may be legally required to release personal information. It’s unlikely that this would happen, but not impossible.

How is the fund run?

The fund is managed by immigrant-led community organizations in Washington—the same people who called for the fund to be created. It is supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services.

Will money from this fund prevent me from getting a visa or green card in the future because of the public charge rule?

No. Assistance from this fund is considered one-time disaster relief assistance and should not be considered under the public charge rule. Receiving assistance from the fund should not impact your ability to obtain a green card.

How much can I receive through this fund?

You can apply to receive a one-time direct payment of $1,000 per person, with a maximum of $3,000 per household. You can receive the money as a check or gift card (Visa).

Do I have to pay this money back? Will this impact my taxes?

No, all payments are made as grants and classified as disaster relief under the IRS and should not be included as taxable income.

Can multiple people in my household apply?

Yes, everyone in your household who is eligible for the fund and is over 18 can apply. Each person must complete their own individual application. No more than 3 people per household will receive funding (maximum of $3000 per household).

Is this different from the Seattle relief fund?

Yes. The Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants is for people living in Seattle. The Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund is for anyone in Washington. If you live in Seattle, you can apply for both funds.

Who can apply?

To apply for the relief fund, you must:

 • Live in Washington
 • Be at least 18 years old
 • Have been been significantly affected by the pandemic (such as losing work, contracting the virus, or caring for a family member who contracted the virus) 
 • Not be eligible to receive federal stimulus funds or unemployment insurance because of immigration status

Applications will be accepted on a first come, first served basis since the total fund is limited. We will prioritize those in greatest need.

How do I apply?

You can apply in: Chinese, English, French, Garifuna, Hindi, Korean, Somali, Spanish, Swahili, Tagalog/Filipino, or 
Vietnamese.

Before you apply, you should:

 1. Gather your required identity and residency documentation. You can review the list of approved materials below.
 2. Calculate your household’s  average monthly income.
 3. Click the “Apply” button then navigate to the “Register” button and create a Survey MonkeyApply Account. A few minutes after you sign up you will get an email to verify your account. Please make sure you verify your account.
 4. Complete all of the application questions. This may take some time. You can save your application and come back at any time.
 5. Once you are finished with your application find the large green “SUBMIT” button to send in your application.

After you apply, please make sure to check your email inbox or the junk email folder for your confirmation. You will also get a text message confirmation the day you submit your application. You may log back in and check the status to see if your application is being reviewed and if you are awarded the funding. Please only submit your application one time.

If you don’t want to complete the application online, you can print the application here and mail it to P.O. Box #84327, Seattle WA 98124.

If you get stuck, click here, or call 1-844-724-3737 for help with your application. Support is available in multiple languages.

After you apply, you’ll receive updates about your application by email and text. You’ll be notified if your application is accepted within 3 weeks of applying. If your application is accepted, you’ll receive payment within 2 weeks after that.

Our funds are limited, so not everyone who applies will be able to receive aid at this time.

What documents do I need to apply?

These are the documents that you can use in your application to prove your identity and your residency in Washington State. Please make sure that you have a clear copy of either:

 1. One item from List A, or
 2. One item from both List B and List C


List A: Residency & Identity Documents


List B: Identity Documents


List C: Residency Documents

 •  Washington State Identification Card showing full name and Washington state address
 • Washington State Driver’s License showing full name and Washington state address
 • Current student identification card from a school located in Washington state
 • Any utility bill showing your full name and Washington state address
 • Cell phone bill or internet bill showing your full name and Washington state address
 • Insurance statement showing your full name and Washington state address
 • Bank statement showing your full name and Washington state  address
 • 2019 tax return showing your full name and Washington state  address
 • Paystub from employer showing your full name and your Washington state  residency address
 • Rent receipt showing your full name and Washington state address
 • Student identification card from any school
 • Passport from any country
 • Consulate card
 • Birth certificate
 • International Driver’s License
 • Metro card with photo 
Signed and dated letter* stating the full name and phone number of the person writing the letter from the following entities:
 • Landlord acknowledging WA residency
 • A representative from your place of worship acknowledging WA residency

*You may use this letter template for this application. 

Is my information safe?

Personal information will never be voluntarily shared with the government, ICE, law enforcement, your landlord, your employer, or anyone else. All information is stored securely in an encrypted format so it can’t be accessed.

According to our contract with the Washington State Department of Social and Health Services, the only people with access to an applicant’s personal information are Scholarship Junkies (the community organization that manages the fund), Fair Work Center, and Seattle Credit Union (that distributes money). We will not share your information with anyone else. But if there is a legal subpoena, we may be legally required to release personal information. It’s unlikely that this would happen, but not impossible.

How is the fund run?

The fund is managed by immigrant-led community organizations in Washington—the same people who called for the fund to be created. It is supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services. 

Will money from this fund prevent me from getting a visa or green card in the future because of the public charge rule?

No. Assistance from this fund is considered one-time disaster relief assistance and should not be considered under the public charge rule. Receiving assistance from the fund should not impact your ability to obtain a green card.

Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Contact Us
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services