Aming kasaysayan

Marso 23

Inanunsyo ni Gobernador Inslee ang kautusang "Manatili sa Bahay, Manatiling Malusog"  

01
02

Abril

Nagsimulang dumating ang mga tsekeng estimulo sa mga kabahayan maliban lang sa maraming daang libong mga tao sa Washington dahil sa katayuan sa imigrasyon

Abril 8

Naglunsad ang Washington Dream Coalition at mga katuwang ng katutubong pondo ng pantulong sa COVID-19 para sa imigrante, na nakalikom ng higit sa $6.2M para sa mga imigranteng hindi kwalipikado na tumanggap ng ayudang pederal o pera sa seguro sa pagkawalan ng trabaho dahil sa katayuan sa imigrasyon

03
04

Abril 30

Ang koalisyon sa Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington ay nabuo upang maisulong ang tulong galing sa pondohan ng estado

Mayo

Nag-welga ang mga manggagawa sa sakahan sa Yakima upang iprotesta ang mga kondisyon sa pagtatrabaho sa COVID-19 

05
06

Hunyo 18

Ginawa ni Gobernador Inslee ang pinagsamang press conference kasama ng mga miyembro ng  Washington Dream Coalition & Washington Census Alliance 

Hunyo 23

Inanunsyo ni Gobernador Inslee ang pangako sa pondo ng pagtulong  para sa mga manggagawang hindi dokumentado

07
08

Agosto 10

Inanunsyo ni Gobernador Inslee ang $40 milyong pondo

Oktubre 21

Inilunsad ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington

09
Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services