Liseinsun COVID-19 Lánina Híderun Lasuriniatiñu Washington

Liseinsun COVID-19 lánina Híderun Lasuriniatiñu—hámagien lasurinatiñu hon lasuriniatiñu.

Keisi lasuria, barüwamali Washington wageira me. Anhein lasuriniañadibu lubéi áfaga ladüga COVID-19, lárigien ti mafiditibu lun babihin ídemuri lúmagien meni-meni uruwei odi túmagien achouragülei lánina wadagümanu, bunti seinsu le.

Daruharu abuinchaguágülei luágutu seinsu.

Actualizaciones

Kátei Liseinsunbei COVID Le Lánina Híderun Lasuriniatiñu Washington?

Lasurinana wagía ideragua woungua. Seinsu le, le ídemuri lánina COVID-19  hámagien lasuriatiñu houn lasuriniatiñu ladügüwa.

Furendeiba tima luáguti seinsu le
Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Contact Us
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services